Jednoduchosť použitia
SEPA generátora

SEPA generátor sa používa veľmi jednoducho a jeho ovládanie je pre užívateľa intuitívne. Pozrite si postupnosť krokov, ako dokážete vygenerovať váš prvý platobný príkaz v priebehu niekoľkých minút.

ako na to

Päť krokov k vytvoreniu platobného príkazu…

01 Úvodné nastavenia

V Nastaveniach vytvorte spoločnosť a k nej prislúchajúci účet, z ktorého budete následne vytvárať platobné a inkasné príkazy.

02 Import údajov

Jednoduchým pretiahnutím súboru s transakciami importujte platobné údaje z Excelu alebo vytvorte prvú transakciu manuálne pomocou tlačidla “Pridať transakciu”.

03 Úprava údajov

Importované údaje môžete editovať jednoduchým dvojklikom na bunku údajov, ktoré chcete zmeniť a zmenu potvrdiť tlačidlom Enter.

04 Údaje platiteľa

Vyplňte všetky základné parametre platobného príkazu ako Dátum splatnosti, Menu, či sa jedná o štandardnú alebo zrýchlenú platbu a platiteľa.

05 Export príkazu

Pomocou tlačidla “Export platobného príkazu” vyberte, kam sa má hromadný platobný príkaz uložiť vo vašom počítači.

úhrada

…pripraveného na úhradu do 30 sekúnd

01 Dávkové platby

V časti Platby vo vašom internet bankingu zvoľte dávkové platby, resp. hromadné platby na import.

02 Import súboru

Pri importe v internet bankingu zvoľte vytvorený súbor, ktorý ste si vygenerovali v SEPA generátore.

03 Úhrada

Pred úhradou hromadného platobného príkazu budete mať k dispozícii súhrnné informácie o platbe, ktorá je pripravená na hromadný podpis.

Otázky a
odpovede

  • Štruktúru dát pre najjednoduchší import platieb do SEPA generátora a následnú úhradu jedným podpisom v banke nájdete v aplikácii v časti Pomoc -> Vzorové súbory pre import.

  • SEPA generátor vytvára platobný príkaz vo formáte, ktorý je predpísaný európskou legislatívou pre SEPA platby v rámci európskeho platobného priestoru.

    Ak nastáva chyba pri exporte platobného príkazu do vašej banky, uistite sa že platobný príkaz neobsahuje platby v inej menej ako EUR a že IBAN a BIC kód vo všetkých platbách je správny. Niektoré banky neakceptujú platobný príkaz, v ktorom sú kombinované zahraničné aj domáce platby – v tomto prípade je nutné, aby ste vygenerovali dva samostatné príkazy pre domáce a zahraničné platby.

  • SEPA generátor nemá žiadne technické obmedzenie na množstvo spracovaných platieb. Niektoré banky však určujú maximálne množstvo, ktoré môže platobný príkaz obsahovať až na 10 000 platieb (viď. SLSP1).

  • Áno. Všetky dátové polia všetkých transakcií je možné v aplikácii po importe ešte upraviť – môžete zmeniť sumu na úhradu, prípadne doplniť poznámku k platbe alebo opraviť účet, voči ktorému platbu uhrádzate.

    Uistite sa však, že každú zmenu údajov potvrdíte tlačidlom Enter.

Nedokážete si pomôcť?

Kontaktujte nás e-mailom a my urobíme všetko preto, aby ste svoje platby uhradili v jednoduchosti a na čas!