Efektívnejšie platby v energetike

Dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie hľadal spôsob, ako čo najjednoduchšie uhradiť viac ako 700 platieb splatných na nasledujúci deň a nástroj, ktorý by spoločnosti zjednodušil úhradu tisícov platieb za mesiac. Spoločnosť bola odkázaná na desiatky hodín mesačne strávených manuálnou úhradou dodávateľských faktúr, miezd zamestnancov a ostatných platieb.

Okamžitá potreba klienta

Je prirodzené, že s prevádzkou akejkoľvek spoločnosti je spojené nespočetné množstvo platobnej administratívy, ktorá za jeden rok môže z pohľadu času zabrať viac ako jeden mesiac. Pritom sa jedná o opakujúcu sa činnosť, ktorá neprináša žiadnu pridanú hodnotu a predstavuje tak ideálnym priestor na okamžité zefektívnenie prevádzky.

Spoločnosti v energetike nie sú žiadnou výnimkou. Jedna z takýchto spoločností nás oslovila s okamžitou potrebou úhrady viac ako 700 platieb v rámci daného dňa – platby, ktoré nebolo možné odložiť a ich manuálna úhrada by zabrala niekoľko hodín nezáživnej práce viacerým zamestnancom spoločnosti. Veľmi radi sme preto spoločnosti poskytli SEPA generátor, nástroj na hromadnú úhradu platieb, vďaka ktorému spoločnosť uhradila všetky potrebné platby do niekoľkých minút.

SEPA generátor - údaje platiteľa

Všetky platby do jednej minúty

Dnes snáď neexistuje na svete človek, ktorý by nepočul o aplikácii s názvom Excel. Je to alfa a omega väčšiny spoločností. Od tých najmenších, ktoré ešte neinvestovali do komplexných softvérov až po tie najväčšie korporácie, v ktorých sa všetci neustále k nemu vracajú. SEPA generátor sa opiera práve o túto doménu – poskytuje klientom možnosť pracovať v nástroji, ktorý tak dobre poznajú a zároveň im poskytuje funkcionalitu úhrady stoviek platieb niekoľkými klikmi v banke. Úhrada všetkých miezd zamestnancov im tak trvá kratšie ako vytvorenie neslávne známej kontingenčnej tabuľky 😉

SEPA generátor nepotrebuje pre vytvorenie hromadného platobného príkazu nič iné, ako jednoduchý zoznam platieb na úhradu z Excelu. Tabuľka so stovkami platieb je v priebehu milisekúnd skonvertovaná na platobný príkaz, ktorý klientovi už iba stačí presunúť do internetbankingu svojej banky a podpísať. SEPA generátor je kompatibilný so všetkými európskymi bankami a na vyžiadanie dokáže pracovať aj s hromadnými platbami aj v cudzích menách. Preto vám už ani platby v CZK vo formátoch Gemini, ABO alebo MultiCash nemusia zaberať celé predobedie.

Skúšobná verzia

Vyskúšať si jednoduchosť použitia aplikácie môžete vďaka skúšobnej verzii, ktorá je dostupná na stránke SEPA generátora. O tom, ako sa používa sa dozviete tu.

1213 821 accute