Klientska zóna pre investičnú spoločnosť

V rámci vývoja celkového softvérového zázemia pre jedného z pätice najväčších obchodníkov s cennými papiermi bolo logickým krokom aj zadanie pre vytvorenie klientskej zóny. Klientska zóna slúži pre prihlásenie klientov investičnej spoločnosti do svojho účtu, v rámci ktorého majú neustáli prehľad o svojom investičnom majetku, výkonnosti svojich aktív ako i celkového svojho portfólia a prehľad o všetkých transakciách od začiatku ich zmluvného vzťahu.

Špecifická potreba klienta

Vývoj systémov pre spoločnosti z určitých odvetví prináša so sebou špecifické požiadavky – jedným z takýchto odvetví sú aj financie a investície. Už pri tvorbe tzv. „core systému“ spoločnosti sme kládli silný dôraz na bezpečnosť, užívateľské právomoci či absolútnu časovú presnosť a postupnosť jednotlivých transakcií. Klientska zóna tak nemohla byť výnimkou. Pri práci s financiami klientov spoločnosti bolo potrebné pristupovať k zadaniu rovnako, o to viac, že sa jedná o webové rozhranie – teda rozhranie náchylné na rôzne bezpečnostné chyby či útoky hackerov.

Neodmysliteľnou súčasťou vývoja webovej aplikácie napojenej na hlavný systém spoločnosti je vývoj aj tzv. API (application programming interface) – rozhrania pre komunikáciu medzi hlavným systémom a webovým rozhraním. Práve toto rozhranie je v najväčšej miere zodpovedné za bezpečnostné nastavenie celku ako takého – kontroluje množstvo pripojení do webovej aplikácie, obmedzuje nadmerné a neočakávané pripojenia, zabraňuje nedovolenej zmene v systémoch a podobne. Zároveň má najväčší vplyv má rýchlosť systému keďže spracúva požiadavky na dáta, ktoré sa následne zobrazujú užívateľom v prehliadači.

Za funkčnosťou samotnej klientskej zóny sa schováva vyše 10 rôznych systémov a tzv. microservices – procesov bežiacich bez prerušenia 24/7/365.

Komplexné no zároveň prehľadná klientska zóna

Nosným modulom klientskej zóny nášho klienta je úvodná stránka, ktorá sa užívateľovi zobrazí ihneď po jeho prihlásení. Na úvodnej stránke, takzvanom Dashboarde vidí užívateľ okamžite kumulovanú výkonnosť svojho investičného portfólia spolu s náhľadom najväčších aktív, posledných vykonaných transakcií a informácie o svojej kontaktnej osobe. Veľký dôraz bol kladený na matematický výpočet samotnej výkonnosti portfólia klienta, ktorý je vypočítavaný tzv. just-in-time a zahŕňa do výpočtu obrovské množstvo dát v podobe majetku a všetkých transakcií od začiatku investovania – niekedy aj desiatky rokov.

Transakčný a majetkový modul dopĺňajú náhľad v podobe omnoho detailnejších informácií o vykonaných transakciách a majetkových cenných papieroch na klientskom účte. Prehľad transakcií je špecifický svojou povahou a zobrazuje každú transakciu z dvoch pohľadov – z pohľadu hotovostnej transakcie a z pohľadu majetkovej transakcie. Prehľad majetku poskytuje užívateľom podrobný pohľad jednotlivých cenných papierov na ich portfóliu so všetkými potrebnými informáciami o nich, ako aj o grafe vývoja ceny jednotlivých aktív a podobne.

Súčasťou technickej implementácie webového rozhrania sú aj API hostované na serveroch klienta s maximálnou ochranou v správe externej spoločnosti.

Jednou z najdôležitejších súčastí klientskej zóny je funkcionalita, ktorá umožňuje spoločnosti komunikovať so svojimi klientmi prostredníctvom klientskej zóny v podobe doručovania správ na podpis. Takto podpísané správy a dokumenty sú ekvivalentom fyzického podpisu na papieri.

Pracovníci spoločnosti sú schopní cez „core systém“ odoslať klientovi na podpis do klientskej zóny všetky dôležité dokumenty na podpis. Či už sa jedná o žiadosť o presun peňažných prostriedkov, žiadosť o uzatvorenie nového investičného produktu či oznámenie o potrebe aktualizácie investičného dotazníka, klientska zóna poskytuje klientom jednoduchý nástroj na podpis uvedených dokumentov bez potreby fyzickej návštevy pobočky spoločnosti. Po prijatí správy a skontrolovaní údajov v správe či dokumente si klient jednoducho vyžiada dvojfaktorový podpisový kód, ktorý je doručovaný prostredníctvom SMS na jeho telefónne číslo a jeho zadaním a potvrdením uvedenú žiadosť podpíše. Podpísaná žiadosť spolu s priloženými dokumentami putuje automaticky pracovníkom spoločnosti do ich „core systému“, o čom sú okamžite informovaní vo forme notifikácií.

5000 3750 accute