Portfolio
Management
System

Užívateľsky najvyspelejší systém na správu portfólií pre investičných manažérov

Prenechajte opakujúce sa úlohy ako naváženie klientskych portfólií, výpočet potrebných cenných papierov na kúpu alebo predaj inteligentnému softwéru, ktorého základ sú „best-practices“ finančného odvetvia!

Pri vývoji systému na správu portfólií sme kládli dôraz na jednoduchosť používania a užívateľskú prívetivosť. Všetky funkcie, ktoré systém obsahuje, sú vyvinuté na základe reálnych skúseností z finančného sektora v oblasti bánk a obchodníkov s cennými papiermi.

01

Kompletný workflow

Aplikácia poskytuje funkcionality pre kompletný workflow obchodníka s cennými papiermi ako aj investičného manažéra spravujúceho fondy kvalifikovaných investorov.

02

Bezpečnosť dát

O bezpečnosť vašich dát bude postarané rovnako v prípade, že sa rozhodnete ukladať ich na vašich on-premise serveroch ako aj v prípade, že sa rozhodnete využiť naše cloud serverové riešenie.

03

Modularita

Modularita a prispôsobiteľnosť dáva klientom možnosť integrovať do systému „order-routing“ od viacerých brokerov alebo sa pomocou API rozhrania bánk pripojiť priamo na firemné bankové účty.

Vstavaný CRM systém pre správu klientov

Portfolio Management System obsahuje CRM modul pre správu aktivít vykonaných s klientom. Sprostredkovateľom dáva možnosť evidencie a plánovania stretnutí, telefonátov a ostatných aktivít s klientom s evidenciou dĺžky trvania aktivity, pripomienky menín a narodenín klientov a pod.

Nevyhnutné nástroje a prehľady pre oddelenie trandingu

Modul slúžiaci pre Trading poskytuje všetky funkcionality potrebné na hromadnú exekúciu obchodov s cennými papiermi, obchodovanie frakcií cenných papierov, vysporiadanie obchodov, evidenciu cenných papierov a stratégií spolu s nastavením jednotlivých poplatkov na stratégiách a mnoho ďalších funkcionalít.

Komplexný manažment klienta s prispôsobiteľnými korporátnymi akciami

Pracovníci Backoffice nemali ešte nikdy jednoduchšiu evidenciu transakcií, korporátnych akcií cenných papierov, prevody peňažných prostriedkov alebo hromadné účtovanie poplatkov pre klientov. Vďaka hromadnému generovaniu klientskych výpisov vo vašom korporátnom dizajne už navždy zabudnete na nezáživnú administratívu.

Vstavané procesy pre compliance a reporting

Všetky regulatórne povinnosti finančnej inštitúcie budete spĺňať jednoducho vďaka modulom na kontrolu sankčných zoznamov osôb, automatickému generovaniu mesačných a kvartálnych reportov o klientskom majetku, generovaniu denných MIFIR reportov a podobne.

Zabudnite na otravné reporty v Exceli

Manažment spoločnosti má vďaka systému neustály prehľad o zúčtovaných poplatkoch, najväčších klientskych účtoch, ziskovosti jednotlivých stratégií ako aj výške spravovaných aktív jednotlivých sprostredkovateľov spolu s ich aktivitou. Navyše, vďaka flexibilnej štruktúre dát je možné vytvoriť akýkoľvek manažérsky report na mieru.

Jednoduchá a prehľadná administrácia

V rámci modulu administrácie dáva aplikácia priestor pre prehľadný manažment užívateľských oprávnení, kontrolu aktivity jednotlivých užívateľov, evidenciu číselníkov krajín, protistrán, búrz a podobne.

Prezentácia

Dohodnite si bezplatnú osobnú alebo video prezentáciu

S radosťou vám ukážeme všetky funkcionality softvérového riešenia vo vašej spoločnosti spolu s možnosťami modulárnej implementácie po častiach.