Čo dokážeme urobiť

Prinášame vám niekoľko inšpirácií toho, ako môže spoľahlivý softvér zjednodušiť riadenie spoločnosti a naštartovať tak jej rast.

Odvetvie

Finančný sprostredkovatelia, obchodníci s cennými papiermi, fondy kvalifikovaných investorov

Potrebujete robustný interný softvér na evidenciu klientov, klientskych účtov, transakcií, sprostredkovaných produktov pre klientov alebo vykonaných obchodov s cennými papiermi? Vytvoríme pre vás softvér, ktorý bude stavebným pilierom vašej spoločnosti. Či už bude sledovať investičné limity na účtoch vašich klientov, upozorňovať vás na podozrivé transakcie, automaticky zasielať výpisy z účtu klientom, plniť vaše regulatórne povinnosti generovaním potrebných výkazov pre regulátora alebo bude obsahovať prepracovaný CRM systém na evidenciu aktivity s vašimi klientmi, sledovanie úspešnosti vašej predajnej siete alebo pravidelné pripomínanie dôležitých udalostí klientov.

Funkcionalita

 • CRM systém pre evidenciu klientov
 • Podrobná evidencia transakcií, cenných papierov, pokynov a obchodov, korporátnych akcií a pod.
 • AML modul pre povinné osoby, kontrola sankčných zoznamov
 • Pripojenie API tretích strán pre order-routing priamo zo systému a automatický import bankových transakcií
 • Automatické generovanie poplatkov, provízií, výpočet výkonnostných poplatkov

Odvetvie

Realitné kancelárie

Evidenciu všetkých otvorených obchodných prípadov (kupujúcich a predávajúcich), CRM pre službu kupujúceho, evidencia financovania a pod., sledovanie výkonnosti predajnej siete, cenová mapa nehnuteľností, analýza pohybu cien nehnuteľností na základe zrealizovaných obchodov, resp. otvorených ponúk, vystavovanie faktúr priamo zo systému, práca s dokumentami, modul na provízny systém pre realitných maklérov v spojení so SEPA generátorom na hromadnú úhradu provízií.

Funkcionalita

 • CRM systém pre evidenciu klientov
 • Podrobná evidencia obchodných prípadov, analýza uzatvorených obchodov
 • AML modul pre povinné osoby, kontrola sankčných zoznamov
 • Automatické odosielanie ponúk SMS/e-mailom klientskej báze

Odvetvie

Logistické spoločnosti

Evidencia vodičov, aút, tovaru, trás, zmien vodičov. Evidencia servisovanie vozidiel. Napojenie GPS systému, vyhodnocovanie dochvíľnosti. Hromadné úhrady miezd, provízny systém pre šoférov.

Firmy s profesionálnymi vodičmi, ktorí rozvážajú pracovníkov do zahraničia. Ich trasovanie, evidencia tržieb, objednávkový systém vozidla cez aplikáciu pre zákazníkov. Nahlasovanie poruchovosti vozidla. Záznamy o servisovaní vozidla, analýza spotreby PHM. Provízny systém na základe odjazdených km.

Hromadná úhrada miezd. Evidencia vodičov, ich odjazdených km, dovoleniek.

Funkcionalita

 • CRM systém pre evidenciu klientov
 • podrobná evidencia obchodných prípadov, analýza uzatvorených obchodov
 • AML modul pre povinné osoby, kontrola sankčných zoznamov
 • Automatické odosielanie ponúk SMS/e-mailom klientskej báze

Odvetvie

Súkromné lekárske a veterinárne ambulancie

Jedinečný softvér na evidenciu pacientov, elektronickú kartotéku pacientov, evidenciu výsledkov laboratórnych testov, automatické notifikácie pre prideleného lekára a pacienta vo forme SMS/e-mailu, objednávkový systém pacientov, mobilná aplikácia pre pacientov, resp. klientov (objednávkový systém, výsledky, pripomienky návštevy a pod., zoznam predpísaných liekov, úžívanie), modul pre manažment na evidenciu zamestnancov, plánovanie pracovných zmien a dovoleniek, pripomenutie ročných preventívnych prehliadok a notifikácie pred vyšetrením, hromadná úhrada miezd zamestnancov prostredníctvo modulu SEPA generátora. Štatisticko-analytický modul pre vyhodnocovanie výsledkov testov napríklad podľa veku, pohlavia, štatistické vyhodnocovanie pozitivity testov pre COVID-19 a pod.

Funkcionalita

 • Komplexná evidencia pacientov
 • Elektronická kartotéka s výsledkami testov, diagnostikovanými ochoreniami, predpísanými liekmi a pod.
 • Mobilná aplikácia pre pacientov s objednávkovým systémom a notifikáciami s výsledkami testov
 • Štatisticko-analytický modul chorobnosti a spotreby liekov
 • Prediktívny model pravdepodobnej diagnózy na základe symptómov a výsledkov založený na poskytnutých dátach

Viac informácií

Nechali ste sa inšpirovať neobmedzenými možnosťami softvéru?

Máte predstavu o tom, čo by pomohlo efektívnejšie riadiť vašu firmu? Zanechajte nám svoj e-mail spolu s krátkou správou a my sa vám čoskoro ozveme s bližšími informáciami.